Skip to content

Contact: +31 (0) 6 81 35 38 15

Contact: +31 (0) 6 81 35 38 15
wim.lones@floating-grocer.com

Meer regels, minder risico’s

Meer regels, minder risico’s

Sinds ruim een jaar maak ik voor het maken van mijn Excel-rekenmodellen gebruik van de FAST-standaard. FAST staat voor Flexible, Appropriate, Structured, Transparent. Eén van de richtlijnen is dat formules niet lang mogen zijn (‘niet langer dan je duim’). Dus: geen ellenlange als, dan-dit, anders-dan enz.-formules meer maar formules die in losse stukjes zijn opgeknipt. Dat klinkt als ‘minder slim’, maar de gebruikte slimmigheid is natuurlijk precies hetzelfde. Alleen laat je de tussenstappen zien (transparant!). Het betekent zeker niet minder regels in een model: elke tussenstap zie je immers op een aparte lijn.

Dat die ‘duimregel’ werkt blijkt uit de vergelijking van de business case voor twee goed vergelijkbare stadsverwarmingsprojecten: eentje met geothermie en eentje waarbij gebruik wordt gemaakt van restwarmte.

De restwarmte-case werd gebouwd met FAST, de geothermie-case niet. Op beide liet ik de risico-analyse van Operis Analysis Kit (OAK) los. OAK kijkt onder andere naar risicovolle formules in een rekenmodel, en diep-geneste formules (met veel ‘haakjes’) horen daar zeker bij.En wat blijkt: Door het opknippen van lange formules in stukjes heeft een model in totaal weliswaar méér formules, maar OAK ziet bijna 70% minder RISICO-formules. Door zo veel mogelijk te werken met tussenstappen zijn er nog maar zeer weinig geneste formules overgebleven (een verlaging met 90%) en is het aantal sterk geneste formules (5+ is: meer dan vijf ‘haakjes’*) gereduceerd tot nul.

De tussen conclusie na een jaar modelleren: FAST zorgt voor overzicht, dwingt tot logische tussenstappen en maakt het terugzoeken naar de bron van uitkomsten veel eenvoudiger.

*Bijvoorbeeld: if(((((..)))))

Scroll To Top