Skip to content

Contact: +31 (0) 6 81 35 38 15

Contact: +31 (0) 6 81 35 38 15
wim.lones@floating-grocer.com

Modelleren in Excel

Bij het berekenen van de waarde van een bedrijf of het bepalen van de financierbaarheid van een investering is het van groot belang dat de betreffende kasstromen aan een grondige analyse worden onderworpen. Dat gebeurt meestal met behulp van een rekenmodel, vaak in Excel.

De maker van zo’n model werkt vaak op de achtergrond, maar is uitermate belangrijk in het proces van waarderen en het verkrijgen van een passende (project)financiering.

Ik kan me daarom voorstellen dat het werk en de ‘skills’ van de modellenmaker niet voor iedereen zichtbaar zijn. En om wat meer op de voorgrond te verschijnen (ik bén zo’n modellenmaker) schrijf ik een serie onder te werktitel: “hoemaakjenouzo’nmodelwim?”

Hierbij maak ik gebruik van eigen ervaring, opleiding en het boek ‘Financial Modelling for Project Finance’ van Dr. Penelope Anne Lynch.

Onderwerpen die ter sprake komen zijn bijvoorbeeld:

  • Basisprincipes van modelontwerp
  • Flexibiliteit van het model
  • Layout van werkblad en werkmap
  • Scenario-analyse
  • Het gebruik van macro’s

De eerste aflevering verschijnt eind van deze week. Een voorproefje alvast:

Eén model voor alle scenario’s

Een model moet in staat zijn om wijzigingen in input te verwerken. Dat betekent dat het model verschillende scenario’s moeten kunnen verwerken (base-case en een scenario met vertraging bijvoorbeeld). Verder moet het natuurlijk mogelijk zijn om gevoeligheidsanalyses uit te voeren. Dat lukt alleen maar als er één model bestaat, met een vaste structuur, berekeningswijzen waar alle betrokkenen het over eens zijn en een uitvoer die wat betreft lay-out consistent is. Dat lukt nooit met meerdere, naast elkaar bestaande modellen. Een wijziging in, bijvoorbeeld, de lay-out van de output zou dan in al die modellen op dezelfde manier verwerkt moeten worden. Dat is niet handig, werkt fouten in de hand en betekent bovendien dat je elk van de losse modellen moet controleren.

Scroll To Top