Skip to content

Contact: +31 (0) 6 81 35 38 15

Contact: +31 (0) 6 81 35 38 15
wim.lones@floating-grocer.com

Business Case

Een goed idee alléén is vaak niet goed genoeg. Onderzoek of dat idee daadwerkelijk geld oplevert. Wij berekenen aan de hand van uw input de haalbaarheid van (duurzame) investeringen. De benodigde financiën, toekomstige kosten en opbrengsten worden daarvoor in een model verwerkt. U krijgt inzicht in de geldstromen én in de factoren die het succes van een investering bepalen. We bekijken daarvoor welke ‘drivers’ cruciaal zijn voor dat succes. Is dat de prijs van energie of de grondstoffen, of zijn het toch de verwachte loonkosten? Daar horen ook scenario’s bij om de effecten van die drivers in geld uit te kunnen drukken. En natuurlijk de vraag of en hoe een bepaald scenario valt te sturen.

Wat is een business case?

Een business case voor een investering in duurzame energie beschrijft de zakelijke afweging om een investeringsproject te beginnen. Er wordt omschreven welke investeringen, kosten en opbrengsten er zijn, rekening houdend met de risico’s.

Vaak wordt aan de hand van de business case besloten om wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project.

Additionele informatie die wordt toegelicht:

  • De achtergrond van het project
  • De verwachte voordelen voor de organisatie
  • De mogelijke opties die te overwegen zijn (met redenen voor afwijzing of acceptatie)
  • De verwachte kosten van het project
  • De verwachte opbrengsten
  • De verwachte risico’s
  • De beheersmaatregelen voor deze risico’s

Niets doen moet ook als optie worden onderzocht, inclusief de kosten en risico’s van inactiviteit. De rechtvaardiging van een project zal namelijk worden afgeleid van al deze informatie.

Wij maken een business case op basis van een transparant rekenmodel. Daarbij wordt uitgegaan van cashflows voor investeringen, opbrengsten en exploitatielasten. Daarbij maken we gebruik van de input van een projectteam of technisch adviseur.

Het rekenmodel bepaalt de waarde van de investering op basis van de Netto Contante Waarde van de cashflows.

Scroll To Top