Contact: +31 (0) 6 81 35 38 15

Contact: +31 (0) 6 81 35 38 15
wim.lones@floating-grocer.com

Artikelen

Meer regels, minder risico’s

Sinds ruim een jaar maak ik voor het maken van mijn Excel-rekenmodellen gebruik van de FAST-standaard. FAST staat voor Flexible, Appropriate, Structured, Transparent. Eén van de richtlijnen is dat formules niet lang mogen zijn (‘niet langer dan je duim’).

Lees verder

Modelleren in Excel

Bij het berekenen van de waarde van een bedrijf of het bepalen van de financierbaarheid van een investering is het van groot belang dat de betreffende kasstromen aan een grondige analyse worden onderworpen. Dat gebeurt meestal met behulp van een rekenmodel, vaak in Excel.

De maker van zo’n model werkt vaak op de achtergrond, maar is uitermate belangrijk in het proces van waarderen en het verkrijgen van een passende (project)financiering.

Lees verder

Hoemaakjenouzo’nmodelwim? (1)

In deel 1 van de reeks beschrijf ik twee onderdelen: een vaste modelstructuur en consistent gebruik van plussen (+) en minnen (-).

Lees verder

Hoemaakjenouzo’nmodelwim? (2)

Excel is een rekenbladprogramma, waarin formules worden gebruikt om invoer (waarden) om te zetten in uitkomsten. Daarvoor zijn formules nodig, soms véél formules.

Om het overzicht te behouden is het essentieel om die formules leesbaar en begrijpelijk te maken. Daarvoor bestaan een aantal handvatten.

Lees verder