Skip to content

Contact: +31 (0) 6 81 35 38 15

Contact: +31 (0) 6 81 35 38 15
wim.lones@floating-grocer.com

Berekent de haalbaarheid van
een investering in duurzame energie

Beoordeel met een gerust hart of je je geld in duurzame energie steekt

Een business case voor uw investering in duurzame energie

Wilt u weten of u geld verdient met uw investering in duurzame energie? Zorg dan voor en business case!

Floating Grocer heeft een ruime ervaring in het opstellen van business cases voor dergelijke investeringen.

Die ervaring loopt van het maken van een rekenmodel, via het schrijven van een investeringsvoorstel voor directie, financier of subsidieverstrekker tot en met het verkrijgen van projectfinanciering.

Floating Grocer is specialist in:

 • Business Cases voor investeringen in grootschalige Duurzame Energie
 • Stadsverwarming
 • Projectfinanciering
 • Financiële Second Opinions
 • Het bij elkaar brengen van techniek en financiën

Ervaringen van Floating Grocer:

 • Corporate Finance
 • Business Cases
 • FAST Financial Modelling
 • Modellering
 • Projectfinanciering
 • Gemeente
 • Provincie
 • Waterbedrijf
 • Geothermie
 • Warmte/Koude-opslag
 • Restwarmte

Voorbeelden van projecten waarvoor Floating Grocer werkt(e):

Geothermie in Groningen, voor WarmteStad:

 • Verantwoordelijk voor het maken van de business case
 • Verantwoordelijk voor het verkrijgen van externe projectfinanciering

Wijkverwarming Apeldoorn Zuidbroek, voor Essent Warmte:

 • Verantwoordelijk voor het maken van de business case

Diverse projecten met toepassing van warmtepompen voor wijkverwarming, voor Essent Warmte:

 • Verantwoordelijk voor het maken van de business case

 

Floating Grocer is sterk in het vormgeven van complexe, omvangrijke business cases en haalbaarheidsanalyses voor investeringen in Duurzame Energie.

Ik laat zien of u met een gerust hart uw geld kunt steken in een project, of en wanneer die investering zich terugverdient. Natuurlijk wilt u ook weten welke factoren bepalend zijn voor het al dan niet behalen van financieel rendement.
Zo’n project gaat over stadsverwarming, wijkverwarming of betreft een windpark.

Scroll To Top